Högtryck

Högtryck för avloppspolning

Avloppsrör och avloppsvagnar


Varför det är viktigt att spola avlopp regelbundet?


Avloppssystem behöver regelbundet rengöring, speciellt under stormar när en mängd skräp tenderar att samlas i avloppsrör. Avloppsrengöring använder högtrycksvattenmunstycken för att effektivt spola ut smuts, skräp, slam och någon annan form av skräp från rörledningar.

Avloppsvattenprocessen utförs av yrkesverksamma som är utbildade för att använda maskinerna korrekt och hantera eventuella problem som kan uppstå.

Varför det måste utföras: Stadens underhållsorganisationer utför regelbundet underhåll av spolningsavlopp för att säkerställa att avloppssystemet fungerar tillförlitligt. I många fall kan avloppssystem vara över hundra år gamla och kommer att behöva regelbundet rengörings- och underhållsarbete för att hålla dem i fungerande skick.

Vad man kan förvänta sig när avloppsreningsarbetet pågår: En avloppsvagn används för att betjäna flera mil ledningar som går under jord. Dessa kan vara exklusiva jetting eller dammsugning lastbilar.

Avloppsspolning görs av högtryckstjänst